Jump to Navigation

Lietuvos profsąjungų lyga dalyvavo Profesinių sąjungų vasaros mokykloje Sankt Peterburge

Kaip sakoma: „viena galva – gerai, dvi – dar geriau!” Todėl, kaip Lietuvos profsąjungų lygos atstovas, aš džiaugsmingai priėmiau Socialinių ir darbo teisių centro kvietimą atvykti į profesinių sąjungų Vasaros mokyklą, kuri birželio 9-12 d. vyko Rusijoje, šalia Sankt Peterburgo. Šios mokyklos dalyvių geografija įspūdinga – nuo Ženevos iki Tolimųjų Rytų. Susitikę profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai pasirinko šiuo metu pačias aktualiausias temas.

Jaunimas mokosi dirbti profsąjungose

Kas gali geriau suprasti jaunimą, jeigu ne jis pats? Net patiems aktyviausiems, norintiems padėti savo bendraamžiams, trūksta teorinių žinių, praktikos, patirties. Susiduriame su uždaru ratu – Gordijaus mazgą tenka nukirsti savomis jėgomis... Turime būti stipriais, nes besikreipiantis į mus jaunimas nesijaus saugus, o mūsų tikslas – jiems padėti. Svarbiausia pasitikėjimas mumis, mūsų organizaciją, nes jeigu nepasitikės, tai ir nesikreips.

Darbo kodekso liberalizavimui ryžtingas – ne !

Lietuvos profesinių sąjungų lyga konstatuoja, kad šiuo metu, kai valstybė pradeda atsigauti po krizės, darbuotojų padėtis pasilieka ypatingai pažeidžiama, nes kas dešimtas darbingas žmogus yra bedarbis, o kas trečias, kuriems pasisekė rasti darbą, gauna tik minimalų darbo užmokestį, todėl daugelis pasirinko emigranto dalią, kuri pagal savo mastą, prilygsta vos ne sovietiniam trėmimui...

Lietuvos profesinės sąjungos nuolatos ragino ir ragina vyriausybę didinti minimalų darbo užmokestį iki reikiamo lygio, tačiau stebina Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicija ir protu nesuvokiami veiksmai, bei jų traktuotė; darbo kodekso liberalizavimas pateikiamas kaip vienintelis teisingas būdas gerinti piliečių gyvenimo sąlygas, sukurti naujas darbo vietas, plėtoti ekonomiką.

Vilniaus viešojo transporto profesinės sąjungos susitarė susijungti į vieną komandą

Šių metų gegužės 9 d., visų trijų įmonėje „UAB Vilniaus viešasis transportas“ (pernai metais sujungtoje iš UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“) veikiančių profesinių sąjungų susitikimų metu buvo pasiektas susitarimas sudaryti Jungtinę profesinių sąjungų atstovybę deryboms su administracija dėl naujos Kolektyvinės sutarties pasirašymo.

Paminėta tarptautinė darbininkų diena

2012 m. gegužės 1 d. Lietuvos profsąjungų lyga kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis ir organizacijomis dalyvavo eisenoje – mitinge „Už Lietuvos ateitį“. Eisena prasidėjo nuo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios ir ėjo Laisvės alėja iki Kauno miesto savivaldybės kur ir įvyko renginys skirtas Tarptautinės darbininkų dienos paminėjimui. Čia kalbas sakė  Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Šiaulių profesinės sąjungos, Klaipėdos jūrininkų sąjungos, Asociacijos nepriklausomas jaunimo judėjimas, Jungtinės profesinės sąjungos ir kitų organizacijų atstovai.

Gegužės 1-oji Tarptautinė darbininkų diena

2012 m. gegužės 1 d.  kaip ir kasmet beveik visas pasaulis jau 123-ąjį kartą švęs tarptautinę darbininkų dieną. Dauguma pasaulio profesinių sąjungų šią dieną pamini įvairiomis akcijomis, mitingais, demonstracijomis, kurių pagrindiniai šūkiai: ,,Už orų darbą ir darbo užmokestį, stabilų užimtumą, ir kt.“  Europos krizė visą profesinių sąjungų judėjimą sujungė į vieną kovą už darbuotojų socialines – darbo teises. Sunkiais socialinės ekonomikos laikais profesinės sąjungos aktyviai priešinasi darbo vietų mažinimui įmonėse, darbo užmokesčio išmokėjimo delsimui, socialinių išmokų mažinimui, pagrindinių maisto produktų bei paslaugų kainų augimui ir k.t.   

Tarptautinė darbe žuvusių ir sužalotų atminties diena

Balandžio 28 d.paminėta  tarptautinė  darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Kasmet atkreipiame didelį visuomenės dėmesį į tą žalą ir skausmą, kuriuos sukelia abejingumas darbo vietų saugai ir kokios būna skausmingos pasekmės.

Per nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje  darbe žuvo ir buvo sužalota apie 60 tūkst.darbuotojų.

Valstybinė darbo inspekcija išplatino pranešimą įmonių vadovams http://www.vdi.lt/index.php?1737038715

Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, be kitų renginių, tradiciškai buvo  rengiama ir Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijų diena.

Savo įmonei profesinės sąjungos atstovai turi duoti pasiūlymus ieškoti  sprendimų ir veiksmų , kurie galėtų pasitarnauti saugant darbuotojus nuo pavojų darbe.

Įkurta jaunimo organizacija

2012 m. balandžio 14d. Vilniuje įvyko Lietuvos profsąjungų lygos Jaunimo organizacijos steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo aptarti tokie klausimai kaip jaunimo organizacijos įkūrimo tikslingumas, įstatų ir veiklos programos aptarimas ir kt. Suvažiavimo metu buvo nuspręsta įkurti Lietuvos profsąjungų lygos Jaunimo organizaciją. Po šio nutarimo buvo nuspręsta išrinkti Valdybą, revizijos komisiją, pirmininką ir jo pavaduotojus tam, kad būtų sklandžiai vykdoma numatyta veiklos programa. Suvažiavimo metu buvo pasiūlyti keli kandidatai į pirmininkus, iš kurių buvo išrinktas Vytautas Kirkickas. Pirmininko pavaduotojais išrinkti Modestas Stasiūnas, Ignas Astrauskas, Vladimir Stražev.

Įvyko pirmasis jaunimo iniciatyvinės grupės susitikimas

2012 m. kovo 24 d. įvyko jaunimo iniciatyvinės grupės susitikimas. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su profsąjungine veikla, bei šių dienų profsąjungų ir jaunimo veiklos aktualijomis. Po ilgai trukusių diskusijų, nutarta įkurti „Jaunimo organizaciją“ prie Lietuvos profsąjungų lygos. Dalyviai  parengė būsimos organizacijos įstatų projektą aptarė struktūrą, valdymo organus, tikslus bei veiklos programą, kurioje ypač akcentuojamas yra ne jaunimo „profsąjunginis turizmas“, sportinė ar kita su profsąjungomis nesusijusi veikla, bet realus profsąjunginis darbas su jau esamais ir būsimais jaunaisiais profsąjungiečiais.

Posėdžiavo Vandens tiekėjų federacijos tarybos nariai

2012 m. kovo 14 d. įvyko Lietuvos Respublikos vandens tiekėjų federacijos tarybos posėdis kuriame buvo nuspręsta sukurti Paslaugų sektoriaus federaciją. Ji reikalinga tam, kad  suvienytu paslaugų sektoriuje dirbančias vandens tiekimo, komunalinio aptarnavimo, socialinių darbuotojų, medicinos, aptarnavimo ir kt. darbuotojų profesines sąjungas.

Tarybos nariai taip pat buvo supažindinti su tarptautine organizacija WOW, jos vizija, principais. Ši organizacija buvo įkurta kaip organizacija atstovaujanti krikščioniškas profesines sąjungas, kovoja dėl moralinio ir materialinio darbo sąlygų gerinimo, todėl buvo nuspręsta su šia organizacija bendradarbiauti.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Lietuvos profsąjungų lyga RSS


Main menu 2

by Dr. Radut