Jump to Navigation

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kviečia mokytis

Spausdinimo versijaSend to friendPDF versija

 

 

 

Kviečia mokytis ir suteikia jums galimybę įgyti pagrindinį ir  vidurinį išsilavinimą   arba mokytis atskirų dalykų jums patogiu laiku ir priimtina forma  2014-2015 m.m.

 

 1. KASDIENIS MOKYMAS (IS)
  Pamokos vyksta ryte ar vakare, mokoma(si) gimtąja kalba (lietuvių, rusų, lenkų).

 

ORGANIZUOJAME LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMUS nemokamai užsienio  ir LR piliečiams, (neturintiems vidurinio išsilavinimo) atvykusiems ar grįžusiems gyventi ir dirbti Lietuvoje ir norintiems tęsti mokymąsi Lietuvoje.

 

 1. NEAKIVAIZDINIS MOKYMAS (IS)
  Mokiniai kartą per savaitę mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių).

 

SIŪLOME PAKARTOTINAI MOKYTIS ŠIŲ DALYKŲ:

• lietuvių kalbos ir literatūros;

• užsienio kalbų (anglų, vokiečių,  rusų) (A1, A2, B1);

• informacinių technologijų;

      • dailės.


Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir norintys mokytis pakartotinai pageidaujamų dalykų pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą:

 • priimami mokytis neakivaizdiniu būdu;

 •  už mokytojų,  pakartotinai juos mokančių pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų, darbą sumoka savo lėšomis.

 

 1. NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

Laikinai negalintiems mokytis kasdieniu/neakivaizdiniu būdu sudaroma galimybė tęsti mokymą(si) nuotoliniu būdu.

 

 

 1. NEFORMALUSIS MOKYMAS (IS)

Asmenys, pageidaujantys įgyti arba plėtoti bendrąsias, asmenines, socialines ir dalykines (profesines) kompetencijas gali mokytis pageidaujamų dalykų.

Siūlomi dalykai: lietuvių (valstybinė) kalba, renginių organizavimas, Vilnius nuo seniausių laikų iki šiandienos, keramika, papuošalai ir aksesuarai, pateikčių ir tinklapio kūrimas, anglų biznio kalba, konstruktyvus konfliktų sprendimas.

 

 • Asmuo už mokytojų,  juos mokančių pageidaujamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalykų, darbą sumoka savo lėšomis.

 

Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens dokumentas;
2. Išsilavinimo dokumentas (nebaigto pagrindinio ar vidurinio ugdymo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, vidurinio išsilavinimo pažymėjimas);
3. 1 (3x4) nuotrauka;
4. Pavardės ir/ar vardo keitimo dokumentas ir jo kopija (jeigu išsilavinimo dokumentuose neatitinka pavardė ir/ar vardas)

5. Užsienio piliečiams – leidimas gyventi Lietuvoje.


Vykinto g. 11, LT - 08118 Vilnius
Tel. ( 8-5) 2 75 15 77, (8-5) 2 72 33 29 , (8- 5) 2 79 06 44
el.paštas: rastine@smc.vilnius.lm.lt
Tinklalapis: http://www.vsmc.ltMain menu 2

Article | by Dr. Radut