Jump to Navigation

Trys geriau negu viena - taip nusprendė UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų konferencijos dalyviai

Spausdinimo versijaSend to friendPDF versija

2013 m. sausio 26 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) centrinėje būstinėje  įvyko UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų konferencija.

Konferencija turėjo nuspręsti kuri profesinė sąjunga (ar profesinės sąjungos) turi atstovauti visų darbuotojų interesus derybose su darbdaviu dėl Kolektyvinės sutarties.

Būtinybės sušaukti tokią Konferenciją prieš dvi savaites dar nebuvo. Dar praėjusių metų gegužės 9 d. visos trys autobusų ir troleibusų parko profesinės sąjungos – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – DPS), Naujoji profesinė sąjunga (toliau-NPS), Viešojo transporto nepriklausoma darbuotojų profesinė sąjunga (toliau-VTNDPS) pasirašė Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės susitarimą. Šiame susitarime buvo numatytas lygiavertis visų profesinių sąjungų dalyvavimas priimant visus sprendimus, o esant nesutarimams numatyta apklausos būdu nuomonės klausti pas pačius darbuotojus. Po to VTNDPS ir NPS atstovai kolegoms iš DPS perdavė savo bendrą sujungtos įmonės Kolektyvinės sutarties projektą. DPS atstovai turėjo paruošti bendrą visų trijų profesinių sąjungų Kolektyvinės sutarties projekto variantą. Tarp profesinių sąjungų buvo susitarimas, kad jie paruoš bendrą kolektyvinės sutarties projektą, kuris bus svarstomas Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės posėdyje ir galutinis jos projektas bus pateiktas deryboms su įmonės administracija. Tačiau iki praėjusių metų pabaigos niekas iš VTNDPS ir NPS atstovų bendro Kolektyvinės sutarties projekto neišvydo, nors DPS apie projekto pateikimą buvo ne vieną kartą priminta, reikalauta raštu ir t.t. Kolegos iš DPS tik nuolat sakydavo, kad kalbėti apie Kolektyvinės sutarties projektą dar anksti (tada vyko pasirengimas streikui), vėliau jie tvirtino, kad projektas dar nėra paruoštas arba kad jie neprisimena pas ką jis yra. Kolektyvinės sutarties projekto nebuvo net tada, kai 2012 m. gruodžio mėn. įsipareigojo administracijai pradėti derybas dėl Kolektyvinės sutarties „ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 31 d.“ Nepaisant to,  daugelyje bendrų profesinių sąjungų ir administracijos atstovų posėdžiuose DPS atstovai gyrėsi: projektas paruoštas ir jis labai geras“. Ir tik sausio pradžioj, DPS atstovai, atsakydami į eilinius kitų profesinių sąjungų raginimus pagaliau pradėti svarstyti Kolektyvinės sutarties projektą, pasiūlė susitikti sausio 15 d.

Kai NPS ir VTNDPS atvyko į autobusų parką (ten yra DPS būstinė), jiems buvo pranešta, kad Kolektyvinės sutarties projektas ištikrųjų jau yra paruoštas, tačiau jis bus svarstomas tik tada, kai į Jungtinių profesinių sąjungų atstovybės susitarimą bus įrašyti pakeitimai. Kas gi netenkino DPS atstovų galiojančiame susitarime?

Visų pirma. Galiojančiame susitarimo variante numatyta kad DPS (kaip profesinė sąjunga vienijanti daugiausia narių) į Jungtinę profsąjungų atstovybę deleguoja 10 savo atstovų, o NPS ir VTNDPS – 5. DPS pasiūlė šią kvotą pakeisti: VTNDPS ir NPS – skirti po 2 atstovus, o sau – tiek, kiek jiems reikės...

 Antra. Buvo siūlyta keisti principą kad visi sprendimai Jungtinėje atstovybėje priimami bendru sutarimu ir vietoj jo sprendimus priimti balsų dauguma.

Trečia. VTNDPS ir NPS atstovams DPS paliko teisę atvirai išsakyti savo nuomonę tik uždaruose atstovybės posėdžiuose, o visus veiksmus ir viešus pasisakymus VTNDPS ir NPS atstovai turi derinti su DPS. Be to, buvo siūlyta, jog VTNDPS ir NPS profsąjungų į atstovybės posėdį pakviesti ekspertai ir stebėtojai galėtų pasisakyti tik gavę DPS sutikimą. 

Paskutiniu „demokratijos šedevru“ buvo pasiūlymas esant nesutarimams tarp profesinių sąjungų, atsisakyti darbuotojų apklausų. Jeigu galiojančiame susitarime darbuotojų apklausa buvo būtina, naujame šio susitarimo projekte apie apklausos būtinybę buvo siūlyta spręsti atstovybės posėdžiuose (apie tai, kas tūrėtų sprendžiamąjį balsą, turbūt priminti nereikia).

Be pasiūlymo keisti jungtinės atstovybės susitarimą, DPS lyderiai reikalavo jų profesinę sąjungą pripažinti dominuojančia ir suteikti jiems išskirtinę teisę pirmiems susitikti su įmonės darbuotojais jiems įsidarbinant (nepriklausomai nuo padalinio). DPS lyderiai taip pat reikalavo suteikti jiems vienintelio parašo teisę, pasirašant visus su darbuotojų interesais susijusius dokumentus. Vieni už visus, DPS po Kolektyvinės sutarties pasirašymo norėjo ir kontroliuoti Kolektyvinės sutarties vykdymo  priežiūrą. Tai reiškia, kad jeigu koks nors Kolektyvinės sutarties punktas nebūtų vykdomas, VTNDPS ir NPS netūrėtų galimybės daryti įtaką.

Aišku, DPS lyderių nuomone, toks susitarimas nebūtų būtinas, jei VTNDPS ir NPS įsilietų į didžiausios profesinės sąjungos gretas. Ir apie tai buvo kalbėta daugumoje susitikimų.

  VTNDPS ir NPS tam kad duotų atsakymą, paprašė savaitės pertraukos. Po savaitės, sausio 24 d. ryte DPS atstovams buvo duotas atsakymas, kad tokie Susitarimo pakeitimai Jungtinę atstovybę faktiškai paverčia organu, kuriame sprendimus priima viena, didžiausia profesinė sąjunga, o kitoms profesinės sąjungoms belieka tik teikti savo pasiūlymus ir tikėtis kad į juos bus atkreiptas dėmesys. Todėl VTNDPS ir NPS atstovai argumentuotai pasiūlė palikti galioti pirmąjį Susitarimo variantą ir pareiškė, kad išeiti iš jungtinės profsąjungų atstovybės nesiruošia. Atsakydami į tai, DPS lyderiai pareiškė patys išeinantys iš jungtinės atstovybės ir pranešė kad atstovybė yra išformuota. Tokiu būdu, likus savaitei iki datos kai turi prasidėti derybos su darbdaviu, vieningas profsąjungų frontas sužlugo. Suprasdamos, kad derybų sužlugdymas gali sukelti rimtas pasekmes visiems darbuotojams (pavyzdžiui, administracija turėjo teisę atsisakyti toliau išmokėti darbuotojams skolas už metinius rezultatus), VTNDPS ir NPS tą pačią dieną, iš karto po susitikimo su DPS atstovais įkūrė UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų konferencijos organizacinį komitetą. Komitetas nutarė sušaukti darbuotojų Konferenciją sausio 26 d. ir apie tai išplatino informaciją. Apie šaukiamą konferenciją taip pat buvo informuota ir įmonės administracija ir DPS atstovai. Jau po to, kai buvo sušaukta Konferencija, administracija UAB „Vilniaus viešasis transportas“ kartu su DPS bandė svarstyti apie Konferencijos sušaukimą pagal „savo scenarijų“, tačiau iš VTNDPS ir NPS gavo atsakymą – administracija visais klausimais aiškiai palaiko vieną įmonėje veikiančia profsąjungą ir todėl Konferencija turi būti organizuojama ne UAB „ Vilniaus viešasis transportas“ teritorijoje ir  administracijai šiame procese nedalyvaujant (kaip siūlė DPS atstovai).

Konferencija vyko taip, kaip ir buvo planuota. Be pačių darbuotojų kolektyvo atstovų (46 asmenys) Konferencijoje dalyvavo ir garbūs svečiai – Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas, Lietuvos profsąjungų lygos pirmininko pavaduotojas Romuald Žukovski. Nepaisant išankstinių savo pasisakymų kad ši Konferencija yra neteisėta, joje dalyvavo ir DPS atstovai Jonas Petraška ir Džiugas Bortkevičius (jie buvo ne vieninteliai autobusų parko atstovai). Labai malonu buvo pastebėti kad Konferencijoje taip pat dalyvavo ir ne profesinių sąjungų nariai.

Konferencijoje buvo laikomasi demokratijos tradicijų – kiekvienam norinčiam buvo suteikta galimybė pasisakyti. Daugiausia klausimų ir kritikos sulaukė DPS atstovas Jonas Petraška (kuriam, beje buvo numatyta vieta Konferencijos prezidiume ir galimybė pasisakyti).

Visos diskusijos baigėsi tuo, kad negalima leisti, kad viena profsąjunga atstovautų visų įmonės darbuotojų interesus. Tai derybų metu ne tik kad nesustiprintų darbuotojų pozicijos, bet ir vargu į visų darbuotojų problemas ir norus būtų pilnai atsižvelgta (juk įmonėje yra labai daug skirtingos specifikos padalinių, kurių atstovų DPS taryboje net nėra). Be to, derybos metu profesinių sąjungų tarpusavio kontrolė būtų pati geriausia garantija kad darbuotojų atstovai nepasiduos spaudimui iš administracijos pusės, o sąžiningai vykdys savo pareigas darbuotojų naudai.

Balsavimas vyko slaptai ir buvo alternatyvus. Konferencijos dalyviai turėjo pasirinkti ar darbuotojų interesus derybų su darbdaviu dėl Kolektyvinės sutarties metu atstovaus DPS ar NPS ir  VTNDPS.

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad 44 balsai buvo atiduoti už VTNDPS ir NPS aljansą, vienas slapto balsavimo biuletenis buvo sugadintas ir vieno biuletenio trūko.

Tačiau faktiškai laimėjo ne VTNDPS ir NPS, nes kovoje tarp profsąjungų laimi tik darbdavys, o pralaimi darbuotojai...Todėl Konferencija VTNDPS ir NPS atstovams buvo pasiūlyta į derybas pakvieti ir DPS atstovus. Pasirengimą į derybas lygiomis teisėmis pakviesti ir DPS atstovus iš karto patvirtino ir VTNDPS pirmininkė Danuta Khlopova. Profsąjungos lyderė taip pat garantavo, kad visos profsąjungų atstovų diskusijos dėl Kolektyvinės sutarties projekto  bus atviros ir jose patariamojo balso teise galės dalyvauti kiekvienas įmonės darbuotojas.

Dabar žingsnį turi žengti DPS, kurios atstovas Jonas Petraška, pritarė kad profesinės sąjungos turi dirbti kartu.

 

Konferencijos dalyvis.

 

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai


Main menu 2

Article | by Dr. Radut