Jump to Navigation

Add new comment

II–asis Lietuvos profsąjungų lygos suvažiavimas – nuo bendrų darbų iki sėkmingų rezultatų

Printer-friendly versionSend to friendPDF versija

2014 m. vasario 1 d. įvyko II-asis Lietuvos profsąjungų lygos ataskaitinis  suvažiavimas.

Jis buvo ypatingas ne tik vieta (suvažiavimas vyko Lietuvos profsąjungų konfederacijos būstinėje), bet ir svečiais – sveikinimo kalbą sakė Lietuvos profsąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Svajūnas Andriulis,  Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas ir Sverdlovsko srities profesinių sąjungų pirmininkas Andrej Vetlužskich.

          Po Lietuvos profsąjungų lygos valdymo organų veiklos ataskaitos, kuri atspindėjo sėkmę visuomeniniuose renginiuose, teisinėje ir tarptautinėje veikloje, apie savo vadovaujamos profesinės sąjungos darbus ir  problemas kalbėjo įmonėse veikiančių profesinių sąjungų pirmininkai. Pabrėžiant profsąjungų plėtrą ir naujų narių pritraukimo būtinybę, suvažiavimo metu į Lietuvos profsąjungų lyga buvo priimta Medicinos aptarnaujančio personalo darbuotojų profesinė sąjunga.

Suvažiavimo delegatai nusprendė išrinkti dar vieną Lietuvos profsąjungų lygos pirmininko pavaduotoją – juo tapo Darijus Venckus.

Ateinantiems metams Lietuvos profsąjungų lygos nariai suplanavo daug rimtų darbų, tačiau tam, kad tuos planus realizuoti, būtina bendradarbiauti su kitais Lietuvos profsąjungų centrais.  Už profsąjungų bendradarbiavimą pasisakė absoliučiai visi suvažiavimo delegatai ir svečiai.  Dėl glaudesnio bendradarbiavimo tarp kelių profsąjungų centrų (aišku tarp jų buvo ir Lietuvos profsąjungų lyga) buvo priimtas susitarimas ir numatyti artimiausi bendri veiksmai.

Suvažiavimo dalyviai negalėjo likti abejingi ypač svarbiam minimalios algos pakėlimo klausimui, todėl suvažiavimo metu buvo priimta atitinkama rezoliucija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikinimo kalbą sako Sverdlovsko srities profsąjungų pirmininkas Andrej Vetlužskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos profsąjungų lygos II-ojo suvažiavimo prezidiumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos profsąjungų lygos II-ojo suvažiavimo dalyviai

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.


Main menu 2

by Dr. Radut